سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشورا ، مسئله آینده زندگی بشر است

یکشنبه 86/12/5
3:2 عصر
بنده خدا

مرجع : خبرگزاری آینده روشن

رئیس مرکز بررسیهای دکترینال،در سی و ششمین نشست از سلسله نشستهای عاشورا پژوهی «چهل منزل تا اربعین» با موضوع «حقیقت» فیلم 300 را نمونه ای از احساس نیاز غرب به یک کربلا و عاشورا دانست و عاشورا را راه نجات بشر آینده از بی معنایی خواند :
رییس مرکز بررسی های دکترینال در این نشست که با حضور جمعی از محققان و دین پژوهان برگزار شد، حق و حقیقت و حقوق را واژگانی قرآنی دانست و گفت: این واژگان در هیچ زبانی معادل ندارد. 
دکتر حسن عباسی با بیان این که حقیقت عالم امروز،در حقیقت کربلا، نهفته است اظهار داشت: کربلا و عاشورا تنها را نجات ماست و ما هر کجا به آن تأسی کردیم، پیروز شدیم که پیروزی در هشت سال جنگ تحمیلی و مقاومت سی و سه روزه جنوب لبنان از آثار این تأسی است . وی عاشورا پژوهی را در مراکز تحقیقاتی اسراییل و امریکا بحث جدی دانست و تأکید کرد: باید پتانسیلی را که سبب پیروزی انقلاب ما شد، به درستی بشناسیم و اجازه ندهیم این منبع قدرت ، ما را مصادره کنند.

این استاد دانشگاه با بیان این که منشأ قدرت ما موشک بالستیک نیست، بلکه شهدا هستند، گفت: شهید در حیات عادی خود منشأ خیر و برکات است و خون شهید نیز موجب برکات تصاعدی می گردد. وی گفت: متأسفانه در دانشگاه های مختلف ما، به خصوص دانشگاه نظامی،مؤلفه های شهادت طلبی به عنوان منشأ قدرت مطرح نمی شود و آن چه در افکار عمومی مطرح است، همان گزاره های رایج در بین مردم است.
عباسی با اشاره به ساخت فیلم 300 در غرب گفت: بیش از 14 نشانه از عاشورا در این فیلم نهفته است؛ زیرا غرب پس از پیروی حزب الله به تأسی به قیام امام حسین، خود را نیازمند یک کربلا و عاشورا دید.

                                                                            
آن چه امروز به عنوان ویروس در متن تمدن غرب وارد شده و در محیط دانشگاهی ما و در محافل روشنفکری ما رواج پیدا کرده مسئله سبک زندگی و حقیقت است.
رییس مرکز بررسی های دکترینال به اندیشه نیچه نظریه پرداز غربی اشاره کرد و ادامه داد: در زمانی که غرب به دنبال کپی برداری از عاشوراست، متأسفانه در محیط های علمی ما ، توجه به اندیشه های نیچه عینیت می یابد.
وی برخی از محورهای اندیشه نتیچه که در 150 سال قبل بیان شده است گفت: نیچه پایه گذار نسبی نگری بود و بر عدم وجود حقیقت مطلق اعتقاد داشت که این اندیشه، فروپاشی بنیان خانواده و حقیقت را به همراه داشت.
عباسی ترجمه واژه «ترو» در اندیشه نیچه را به حقیقت اشتباه دانست و گفت: برخی با ترجمه این کلمات به حقیقت بنیان دینی آحاد جامعه را مورد هجوم قرار دادند در حالی که این واژگانی که در اندیشه نیچه آمده، ظرفیت حقیقت را ندارند.
وی اظهار داشت: برخی از اندیشمندان ما تنها مقلد و مترجم نسخه های پوسیده اداره جامعه هستند که موجب تباهی درغرب شد، اندیشه هایی که سبب کشته شدن میلیون ها آدم توسط هیتلر شد. خطری که امروز حقیقت باوری را در محیط های علمی و فرهنگی ما تهدید می کند عدم پاسخگویی به دوستان اندیشمند ساده،جاهل و بی نواست.
وی عاشورا را حقیقت مطلق دانست و با بیان این که تنها راه نجات بشر امروز زینب زیستی و حسین زیستی است تأکید کرد: نباید تبیین عاشورا به دست افراد ساده لوح باشد و اگر این طور شد ، چیزی را ارائه می کنند که اکنون می بینیم متدینان ما را نگران کرده است.
حسن عباسی برخی از حرکت های انحرافی از جمله بعضی از نوحه خوانی ها را خطرناک توصیف کرد و گفت: باید با حرکت های انحرافی که ساحت قدسی عاشورا را خدشه دار می کند مبارزه کنیم.
وی به حضور آنجلیا جولی خواننده زن آمریکایی در عراق در حمایت از مردم این کشور اشاره کرد و حمایت برخی از ژونالیست های داخلی از این حرکت وی را به عنوان مخالف با سیاست های بوش، اشتباه خواند و گفت: بوش و انجلیا جولی به دنبال یک هدف هستند و برای ترویح سبک زندگی امریکایی به کشورهای دیگرسفر می کنند.
رییس مرکز بررسیهای دکترینال با اشاره به تشکیل جامعه مدنی در غرب گفت: این جامعه بر پایه استیل زندگی امریکایی شکل گرفت، پدیده وحشتناکی که هر کس با آن مخالفت کند با او مبارزه می کنند و این راه زندگی امریکایی با شهادت طلبی مشکل دارد.
وی جامعه مهدوی شیعه در مقابل جامعه مدنی دانست و گفت: جامعه مهدوی ریشه حیات طیبه است که سبک و شیوه زندگی امام حسین و 14 معصوم می تواند این حیات طیبه را سبب شود.
وی با بیان این که عاشورا کوی خودفروشی است و انسان عاشورایی ازحیث رضایت خدا ، خود را می فروشد خاطر نشان کرد: سنتی که از انبیای الهی تا اولیا ادامه یافته و از امام علی(ع) تا ابد ادامه خواهد داشت، ریشه در باز تولید نفس مطمئنه است که نقطه اوج آن عاشوراست. رستگاری انسان آینده ، تنها در سایه تأسی به امام حسین است ، زیرا امام حسین در اقیانوس نفسانیات کنونی چراغ هدایت و راهنماست. عاشوراپژوهی مسئله آینده زندگی بشر است و زندگی عاشورایی حقیقت است و باید تبیین علمی و موشکافانه از کربلا ارایه شود تا بشر به آن تأسی کند و به حقیقت دست یابد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید عماد مغنیه فرمانده حزب الله لبنان، از وی به عنوان یک عاشورایی حقیقی نام برد که توانست در طول 20 سال گذشته غرب را به چالش بکشد.

وی با بیان این که زندگی دیجیتالی آخرین اندوخته تمدن است گفت: تمدن غرب از این جا جلوتر ندارد و بیماری آینده بشر، بی معنایی است و زندگی عاشورایی است که به زندگی معنا می دهد و کلبه کرامت را در مقابل کلبه دیجیتالی قرار می دهد.